Bidra

Har du lyst til å skrive om eller illustrere noe som opptar deg? Vi ønsker ditt bidrag!
– Send inn din tekst i form av artikkel, dikt, essay, kåseri eller mening/debattinnlegg.
– Er du kreativ og har lyst til å dele din illustrasjon enten på trykk i magasinet eller som forsidebilde? Vi tar imot din kunst med stor takk!

Vi tar imot korte og lange tekster.
Inkluder solide kilder i teksten din, og siter kilden direkte dersom du har med sitater eller utdrag.
Æsculap forbeholder seg retten til å redigere teksten din.

Frist for innsending til #1 med tema (U)VANER: 25. januar 2021 (vi tar også i mot etterslengere!).

Send ditt bidrag til e-post redaktor.aesculap@gmail.com