Rettferdighet i pandemitider

Statssekretær for utenriksdepartementet, Aksel Jakobsen og Ole Frithjof Norheim, lege, professor og leder for Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) utredet mer om hvordan Norge har arbeidet med vaksinen nasjonalt og internasjonalt i tillegg til hva som er en etisk riktig fordeling av vaksinen mellom rike og fattige land.

INNSIKT FRA UTLAND: The Habit of Empathy

I Æsculaps spalte Innsikt fra Utland deler en student som studerer utenfor Norge sine tanker rundt forskjellige tema. I denne teksten kan du lese mer om empati og om dette er en vane eller en ferdighet.

INNSIKT FRA UTLAND: The Weekly Visit

I Æsculaps spalte Innsikt fra Utland deler en student som studerer utenfor Norge sine tanker rundt forskjellige tema, i denne teksten tanker om pandemien.