Ledige verv/spalter!

Fra januar 2021 ser vi etter flere nye faste spaltister, da noen av våre skribenter som har skrevet i flere år endelig er ferdige med sine studier, og går videre i livet. 

  • In Memoriam: spalte der man henter frem en historisk person eller hendelse, og skriver litt om den
  • Utenom pensum: spalte der skribenten står fritt til å skrive om hva som helst, så lenge det ikke har med studiet å gjøre!!
  • Profiler: en enkel spalte, som passer for skribenter som er litt ferske. Består av å finne 1-4 personer å intervjue (enten fysisk eller over e-post), der man bruker en spørsmålsmal og deretter skriver en enkel tekst om hver person. 
  • Spesialisten: Intervju med en lege! Faste spørsmål, så jobben din blir å finne en interessant person med en spennende spesialitet, og hente inn svarene. 

Frister én eller flere av spaltene? For spørsmål eller åpen søknad send en e-post til redaktør eller redaksjonssjef: