Nmf

«Vi arbeider for medisinstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser»

Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Vi er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og kjemper daglig for at våre medlemmer skal ha best mulig vilkår under, men også etter, utdannelsen.

Nmf jobber også for å bedre global helse, og har aksjon årlig i denne forbindelse. Årets MedHum-aksjon sammen med Redd Barna skal bidra til å bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for unge mennesker i Malawi.