Om Æsculap

Æsculap er et magasin for norske medisinstudenter, både ved norske og utenlandske universiteter. Det utgis av Norsk medisinstudentforening (Nmf), en avdeling av Den norske legeforening.

Æsculap har som målsetting å være et informativt og saklig refleksjons- og debattforum i forbindelse med helse, sosialpolitiske spørsmål, etiske problemstillinger som vedrører medisinsk virksomhet, forhold som vedrører legerollen, og saker som angår det medisinske studium og de medisinske fakulteter.

Magasinutgaven av Æsculap utkommer 4 ganger årlig, og har 100 års fartstid! Medlemmer i Nmf vil motta bladet gjennom sitt medlemsskap, men andre kan også abonnere på magasinet.

Det er mulig å sende inn artikler, leserinnlegg, bokanmeldelser og spørsmål om annonser i bladet. Bare ta kontakt med redaksjonen. Vi ønsker og håper på lav terskel for å ta kontakt.